درباره ما

بیز وب ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک در سراسر ایران

هر فروش فرآیندی از بازاریابی ، ثبت ، ارسال ، رهگیری ، تسویه ، گزارش گیری سفارش و مالی ، ارتباط با مشتری ، مدیریت محصولات و انبارداری و .... را شامل می شود . بیز وب  پنل مدیریت فروش را در اختیار فروشنده قرار می دهد که همه این فرایند را در بر می گیرد و می توانید هر گونه کالا ، خدمات و فایل مجازی که در چارچوب قوانین کشور باشد با درگاه فروش عرضه نمایید .

صاحب امتیاز : حسین احمدپور حسن کیاده